کرونا و وظایف دولت!

با توجه به شایع شدن ویروس کرونا از دولت و وزارت بهداشت انتظار می رود تا برای پاسداری از حقوق انسانی و بهداشتی مردم ماسک رایگان در اختیار مردم قرار دهد و جلوی سودجویی سوداگران مرگ را بگیرد. شستشوی مرتب مکان های عمومی چون اتوبوس ها و متروها و سالن های مترو، مدارس و دانشگاهها می تواند ابتلا به بیماری کرونا را کاهش دهد. اکنون پرستاران، رانندگان اتوبوس، متصدیان ارایه خدمات عمومی مانند فروشندگان فروشگاههای بزرگ و….. در معرض بیشترین آسیبها می باشند. وزارت کار باید با گسیل بازرسان طب کار تمامی خوابگاههای کارگری به ویژه در مناطق عسلویه و کلیه مراکز کارگری را مورد بازدید قرار داده و کارفرمایان را موظف کنند نسبت به سمپاشی خوابگاهها و دادن محلول های ضدعفونی کننده به کارگران اقدام فوری کنند. رستوران های کارگری همچون ذوب آهن، ایران خودرو، فولاد، …… به سرعت ضدعفونی و رعایت دقیق بهداشت انجام گیرد. اینها کارهای روزمره ای است که وزارت کار سالهاست از آن غافل است و امروز با هر لحظه غفلت فاجعه ای را رقم خواهد زد.

رفقا و دوستداران سندیکایی ما،

در این برهه از زمان با تمام قدرت به یاری خانواده های نیازمندان و زحمتکشان بشتابیم و با ایجاد گروههای مردمی و توزیع لوازم بهداشتی مرگ را از خانواده های کارگری دور کنیم.

در حال حاضر آسیب پذیرترین گروههای هدف این ویروس، بی خانمان ها، کودکان کار، زندانیان، دستفروش های مترو، زنان کارگرجنسی، زباله گردها، ….. می باشند.

آموزش به این گروههای آسیب پذیر و همچنین با تهیه ماسک، الکل طبی، صابون، مایع دستشویی، وایتکس، دستکش لاتکس (جراحی) و اسپری الکل و هر پاک کننده دیگر و توزیع میان آنان، هموطنانمان را یاری کنیم.

امروز روزی است که به مراکز ستاد بحران و هلال احمر مراجعه کنیم و کمک حال این مراکز بوده و از آنان بخواهیم که در مورد اقشار آسیب پذیر وارد عمل شوند.

ما می توانیم ویروس کرونا را شکست بدهیم. همبستگی کارگری یاریگر ما در این لحظات بحرانی است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣اسفند ١٣٩٨