نامه به مدیران عامل شرکت نفت و گاز پارس و منطقه اقتصادی انرژی پارس

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم رعایت صحیح بهداشت در پروژه ها از سوی شرکت ها و پیمانکاران و رفتن کارگران از پروژه ها، نامه های زیر برای مدیران عامل شرکت نفت و گاز پارس و منطقه اقتصادی انرژی پارس توسط ایمیل فرستاده شد که تا امروز 20 اسفند از سوی مدیرعامل منطقه اقتصادی انرژی پارس پاسخی دریافت نشد و ایمیل شرکت نفت و گاز هم به دلایلی که درتصویر خواهد آمد اعلام وصول نشد.

ما کماکان برای احقاق حق کارگران پیگیر موضوع خواهیم بود.

حضور مدیریت محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
آقای سید پیروز موسوی
احتراما، به دلیل رعایت نکات بهداشتی این نامه را بصورت ایمیل برای شما می فرستیم.
با توجه به نگرانی از شیوع بیماری کرونا در پروژه های زیر مجموعه شما و همچنین عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی شرکت ها وپیمانکاران از شما تقاضا داریم به موجب ماده 30 قانون کار (حوادث غیرمترقبه) از شرکت های زیرمجموعه خود بخواهید از 17 اسفند جهت رعایت حال کارگران و بهداشت آنان کارگران را مرخص نموده و روزهای باقی مانده را به کارگران مرخصی با حقوق بدهند.
توجه جنابعالی را به دستور دولت برای رعایت بهداشت به دوایر دولتی جهت کاهش ساعات کاری به نصف جلب کرده و دستور شما برای تقاضای بالا می تواند مصداق عینی برای کارگران داشته باشد. همچنین کارگرانی که به دلیل نابسامانی در امر بهداشت پروژه های خود را ترک کرده اند از 10 اسفند نیز مشمول ماده 30 قرار بگیرند.
با سپاس منتظر اطلاع رسانی شما هستیم.

مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
مازیارگیلانی نژاد شماره تماس 09384462294

ساعت 2 بعدازظهر 17 اسفند 1398