هیاهویی برای هیچ!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ایران خودرو با انتشار ٢ فیلم از روند پیشگیری در ایران خودرو خبر داده است. جلسات پی در پی و انتشار بروشور و پوستر ارسال پیام کوتاه کارهایی است که در این جلسات تصمیم گیری می شود. در این فیلم ها کارگران فقط با تب سنج لیزری اندازه دمایشان گرفته می شود. کارگران هم بدون ماسک و دستکش وارد کارخانه می شوند. در این فیلم ها سالن دریافت سفارشات امدادخودرو نیز کارمندان بدون دستکش و ماسک سفارش می گیرند.

طبق اطلاع ما، به هر کارگر یک دستکش نخی، نه لاتکس دو هفته پیش داده شده و همچنین یک ماسک برای یک هفته استفاده. ضدعفونی کارگاهها و سالن ها فقط جمعه ها صورت می گیرد نه هر روزه. کارمندان بخش های اداری با ابتکار شخصی خود به ضدعفونی کردن محیط و لوازمشان می پردازند.

ایران خودرو سه شیفت به پیش می تازد و حتا روز پدر که یکشنبه است و دیگر روزهای تعطیل را هم اجبارن کار کرده اند.

ایران خودرو بالاخره مجبور شد در ٢٠ اسفند کارگرانش را تا پایان نوروز به مرخصی با حقوق بفرستد.