تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی بزرگ!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با هشدارباش ها و نامه نگاری و انتشار اخبار کارگری توسط نشریه پیام سندیکا و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران بالاخره در روز ٢٠ اسفند شرکت ایران خودرو بخش های تولیدی و اداری خود را به مرخصی با حقوق تا پایان تعطیلات نوروزی فرستاد.

کارخانه ذوب آهن نیز که در پی نارضایتی کارگران و هشدارباش های کارگران سندیکایی در پی شیوع و بحرانی شدن بیماری کرونا در اصفهان و حومه، کارگران بخش های غیر ضروری را به مرخصی با حقوق فرستاد.

با نامه نگاری انجام شده با ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در ١٧ اسفند جهت به مرخصی فرستادن کارگران ایشان طی بخشنامه ای همه کارکنان و پیمانکارانی که در قالب طرح‌های توسعه‌ای طرف قرارداد با شرکت‌های نفتی و پتروشیمیایی می باشند از ۲۰ اسفند تا ۲۲ فروردین مرخص می‌شوند و در منطقه حضور نخواهند داشت. همچنین طی دستورالعملی از ممنوعیت ورود کارکنان ساکن در استان‌های پرخطر تا ۲۲ فروردین سال آینده به پارس جنوبی خبر داد. از جمله شرکت رامپڪو داخل شرڪت پتروشیمی جم. ایشان اعلام نمود موضوع ماسک و مواد ضدعفونی کننده همچنان در صدر خواسته ها از دولت برای این منطقه است.