ترفندهای بانکی ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعلام دولت در مورد به تعویق افتادن اقساط وام گرفته شده از بانک ها، مدیران بانک ها با ترفندهایی اقساط خود را از مردم می گیرند. در پی اعتراض کارگران ذوب آهنی در رابطه با کسر اقساط توسط بانک صادرات، بانک مزبور این چنین جواب کارگران را داده است:

«مدیریت بانک صادرات: بر اساس مصوبه هیات دولت دریافت اقساط وام های قرض الحسنه به مدت ٣ ماه به تعویق افتاده است. از آنجایی که کلیه وام پرادختی این بانک به کارگران فروش اقساطی و خرید کالا بوده، شامل مصوبه مذکور نمی باشد.»

تحریریه پیام سندیکا: خدایی ناکرده سوتفاهم نشود، این مصوبه شامل حال بازرگانان محترم، کارفرمایان عزیز و رانتخورانی که بدون گذاشتن وثیقه و تضمین های مالی میلیاردها وام گرفته اند نخواهد شد. خیر، آنان در هیات دولت و مدیریت بانک ها دوستان خوبی دارند و آن عزیزان مراقب هستند آب در دل این گرامیان تکان نخورد.