بهانه هایی برای اخراج!

مطلع شدیم مدیرعامل کارخانه پارلو ساوه تولید کننده ساندویچ پنل برای کانکس های پیش ساخته و ورق های گالوانیزه رنگی، به دلیل گم شدن یک لب تاب ٢٥ کارگر خود را اخراج نموده است.

این کارخانه ٢٠٠ کارگر داشته و در حال حاضر با ١٠٠ کارگر به کار ادامه می دهد، که به دلیل نعود مواد اولیه و مشکلات مالی در سال گذشته طلبکارها می خواستند اموال کارخانه را مصادره کنند. متاسفانه در روزهای اخیر شاهد اخراج کارگران از واحدهای صنعتی مختلف ساوه مانند شرکت پارلو و روناک دارو و… بوده ایم.

اخراج کارگران با سابقه این کارخانه آن هم به دلیلی واهی نه تنها خانواده های این کارگران را با معضل معیشت روبرو نموده بلکه اتهامی که فقط برازنده مدیر عامل شرکت است نیز به آنان زده شده است.حال چگونه مدیرعاملی به خود اجازه می دهد با امنیت روحی و روانی و حیثیتی این خانواده ها بازی کند؟ این دست پختی است که وزارت کار و خانه کارگری ها باید پاسخگوی آن باشند.

البته اطلاع یافته ایم که مدیریت تلاش دارد به جای این کارگران با سابقه دست به استخدام نیروی جدید بزند تا هم قانون کار را لگدمال کرده و هم رعب و وحشتی در میان کارگران ایجاد کند. اگر این دزدی واقعیت داشت چرا جناب مهندس به پلیس مراجعه نموده است؟

بی تردید سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از هیچ کوششی برای کمک به این برادران خود دریغ نخواهد کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢ اردیبهشت ١٣٩٩