فداکاری کارگران، سکوت از سوی مدیریت ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بخشی از کارگران ذوب آهن به ویژه در بخش های کوره ها و تعمیرات، در ایام تعطیلی ذوب آهن مجبور به کار و اضافه کارهای سنگین شدند اما مدیریت ذوب آهن این فداکاری را نادیده گرفته است. کارگران در نامه ای به مدیریت چنین خواسته اند:

«ارایه راهکاری جهت جبران اضافه حضور کارکنان شیفت نسبت به روزکار برای بالا بردن انگیزه و افزایش بهره وری.»

مدیریت ذوب آهن همچنان سکوت فرموده اند. این درحالی است که ذوب آهن فقط در بخش صادرات رشدی ٢٨ درصدی داشته و بی پول نیست. اما کارگران برایش در اولویت قرار ندارد.