تصحیح یک اشتباه

در اطلاعیه ٢١ اردیبهشت که با تیتر «ارزنده باد ١٥ سال تلاش و کوشش» منتشر شده است متاسفانه اشتباهی رخ داده که به این وسیله تصحیح می گردد. در آن اطلاعیه نوشته شده است:« راه اندازی پویش نه به ته سیگار در کرج و ارتباط فعال با دیگر تشکل های زیست محیطی در شهرهای دیگر»

«پویش نه به ته سیگار» که بنیان گذارش دوست خوب ما خانم فرانه بهاور می باشند، بوده است و گروه کوهنوردی فلزکار نیز در این راستا با ایشان همکاری فعال داشته و یکی از ارکان این پویش می باشد. لذا کلمه« راه اندازی» در این اطلاعیه اشتباه بوده که تصحیح می کنیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩ اردیبهشت ١٣٩٩