پیام سندیکا، شماره ٨٨ اردیبهشت سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٨ اردیبهشت ١٣٩٩ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

پیش گفتارپرستاران، قهرمانان عرصه درمان! ص1
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص2
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص27
« از قدرت سیستم بهداشتی ایران شگفت زده شدم» ص38
درسهایی که از شیوع کرونا ص40
کرونا، وسواس، منفعت! ص46
فراخوان فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ص48
کارگران فلزکار ترکیه ص49
نان بالاتر از هر چیز، حتا سلامتی! ص50
گزارشی به سندیکا ص52
توفان گرانی پیش می آید! ص55
برشی از مبارزات آموزگاران! ص56
به معلمین میهنم! به آموزگارانم! ص60
صادق ص61
کرونا و زنان سرپرست خانوار! ص62
گرامی باد اول ماه مه (شعر) ص67
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص69

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران
مراجعه کنید.