گزارشی از شرکت جهان توسعه صنعت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت جهان توسعه صنعت در فاز ١٤ عسلویه

در حال ساخت مخازن دوجداره بتنی است. این شرکت پس از آنکه شرکت پناه ساز کار را نیمه تمام گذاشت برای تکمیل ساخت مخازن شروع به کار کرد.

متاسفانه این شرکت نیز جا پای شرکت های بدحساب گذاشته و حقوق کارگران را رعایت نمی کند:

١- حقوق ماههای بهمن و اسفند کارگرانش را نپرداخته

٢- در این شرکت به کارگران عیدی وسنوات نمی دهند

٣- نرخ حقوق بر پایه سال ۹۷ تعیین شده است. بعنوان مثال برای کارگر سنگ زن با ۲۴ روز کار فقط ٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دستمزد می دهند و به جوشکار اف هم ۴میلیون حقوق تعیین کرده اند.

٤- شرایط خوابگاه کارگران بسیار افتضاح است. و در هر خوابگاه ٤ الی ٥ نفر می خوابند. بقیه رابه دلیل اینکه اتاق ها پر هستند در داخل سالن و یا کنار آشپزخانه جا داده اند.

٥- حمام ها آب گرم ندارند

ما به کارفرما هشدار می دهیم:

الف) قبل از اینکه کارگران به بیماری دچار شوند هرچه زودتر وضعیت خوابگاهها را درست کنند.

ب) وضعیت حقوقی کارگران با توجه به نرخ افزایش حقوق، پرداخت گردد

ج) مزایا به ویژه عیدی وسنوات کارگران را پرداخت کند

در غیر این صورت مورد تحریم کارگری قرار گرفته در لیست سیاه قرار می گیرد.