تحریم کارگری!

به اطلاع همه کارگران پروژه ای می رسانیم که شرکت توسعه صنعت با توجه به اخطار قبلی به دلیل تخلفات کارگری زیر تحریم کارگری شده است:

١- در این شرکت به کارگران عیدی و سنوات نمی دهند

٢- نرخ حقوق بر پایه سال ۹۷ تعیین شده است. بعنوان مثال برای کارگر سنگ زن با ۲۴ روز کار فقط ٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دستمزد می دهند و به جوشکار اف هم ۴میلیون حقوق تعیین کرده اند.

٣- شرایط خوابگاه کارگران بسیار افتضاح است. و در هر خوابگاه ٤ الی ٥ نفر می خوابند. بقیه رابه دلیل اینکه اتاق ها پر هستند در داخل سالن و یا کنار آشپزخانه جا داده اند.

٤- حمام ها آب گرم ندارند

همچنین با توجه به فصل گرما و تغییر ساعت کاری کارگران، این شرکت کارگران را درساعت ۵/۳۰ صبح سوار سرویس می کنند و به سر کار برده و تا ساعت ۱۲ ظهر وقت کاری است . اما کارگران را در وقت استراحت که تا ساعت ۲/ ۳۰ بعدازظهر می باشد به خوابگاه نمی برد و کارگران در محل پروژه رها کرده آنهم بدون داشتن امکانات رفاهی کانکس و کولر. کارگران مجبورند در کنار مخازن به استراحت بپردازند . در هوای گرم و شرجی ٣٤ درجه ای عسلویه.

با توجه به موارد بالا، این شرکت تحریم کارگری شده و از کارگران می خواهیم در این پروژه کار نکنند تا وضعیت رفاهی و حقوقی بهبود یابد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها

خرداد ١٣٩٩