وضعیت در تعاونی مصرف کارگران شرکت واحد چگونه است؟؟

تعاونی مصرف کارگران شرکت واحد حدود ۶۰سال قدمت دارد .به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در آخرین مجمع عمومی تعاونی مصرف کارگران شرکت واحد در مسجد ثاراله، تراز مالی و اسناد تعاونی مصرف به تایید کارگران نرسید و کلیه سهامداران عزل هیات مدیره را در حضور بازرس آقای تاج آبادی خواستار شدند.

موضوع شفافیت مالی در همه نهادها یک امر بدیهی است و باید از سوی مسوولین رعایت شود. به همین خاطر کارگران خواستار شفاف سازی اسناد مالی تعاونی مصرف هستند و سوالاتی را مطرح کرده اند که هنوز از سوی هیات مدیره بی پاسخ گذاشته شده است:

١- درحال حاضر پس از گذشت مدت طولانی از سابقه مدیرعامل و سابقه مدیدی که اعضای هیات مدیره تعاونی دارند بفرمایند ، حالا که هزینه های تعاونی از جمله برق، آب، هزینه های کارکنان برعهده ی شرکت است ، سود حاصله از این صرفه جویی کجاست؟
٢-اوراق سهام سهامداران کی به روزرسانی میشود و سود سهام در برگه سهام آنها مشخص میگردد. آن هم به صورت واقعی و مبتنی بر سود حاصله از کل داد و ستد.

٣- در حال حاضر که بخشهای زیادی از فروشگاه در رهن و اجاره غرفه داران است درآمدهای حاصله صرف چه میشود.

٤-هزینه جاری تعاونی که حدود ۲۱۰ میلیون تومان در سال قبل توسط هیات مدیره تعیین شده بود بفرمایید صرف چه شده است ، آیا واقعی میباشد و یا فاکتور سازی بیش نیست و به همین دلیل هم به تایید کارگران در مجمع نرسید.

٥-خرید و فروش حواله ، توسط هیات مدیره شفاف سازی شود ، چرا حواله۱۰ میلیونی از کارگر ۶ میلیون خریداری میشود ، آیا اعضای هیات مدیره خواب هستند ، نمیدانند و یا با اطلاع آنها این اتفاق رخ میدهد.

٦- اجناس تعاونی قیمت هایش از بیرون حداقل ٢٠ درصد گروان تر است و تازه 9 درصد هم ارزش افزوده از کارگر بابت خرید می گیرند.

کارگران عضو تعاونی مصرف منتظر شفاف سازی از سوی هیات مدیره تعاونی هستند.