از خواسته های برادران هفت تپه ای خود حمایت می کنیم!

شش روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه می گذرد. در این اعتصاب تمامی بخش های مختلف از جمله کشاورزی، کارخانه، زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری حضور داشتند. کارگران هفت تپه ای از فروردین ماه حقوق نگرفته و دفترچه های درمانی شان تمدید نگردیده است. در حالی که طبق وعده مسئولین شرکت، مقرر شده بود تا این مطالبات معوق تا قبل از عید فطر به حساب کارگران واریز شود. خواسته های این کارگران به شرح زیر است:

١- خلع ید کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه

٢- پرداخت حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

٣- بازگشت به کار همکاران اخراج شده، آقایان اسماعیل بخشی،ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی

٤- بازداشت اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی

٥- بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از خواسته های کارگران نیشکرهفت تپه به مسوولین استانی و قضایی متذکر می شود از حساب های شرکت و حساب شخصی اسد بیگی حقوق کارگران را می توان پرداخت کرد. دستگاه قضا می تواند به سازمان تامین اجتماعی دستور دهد دفترچه های کارگران را تمدید کند. اینها کمترین کاری است که باید برای کارگران هفت تپه ای انجام گیرد.

همبستگی کارگری رمز پیروزی است

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣٠ خرداد ١٣٩٩