گزارشی از شرکت کاغذ سازی شهر صنعتی ساوه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت کاغذ سازی در سال جاری به دلیل وضعیت خوب بازار اقدام به استخدام کارگر کرد. با کوشش کارگران در این کارخانه پروتکل های بهداشتی علیه کرونا همچنان رعایت می شود و وسایل حفاظت شخصی به پرسنل داده شده و مناطق مختلف کارخانه ضدعفونی می گردد. در این شرکت برای سرویس دهی نهار، به علت کرونا، تغییراتی در آن داده شد و از ظرف های یک بار مصرف استفاده می شود و روی هر میز نیز یک نفرغذا می خورد. مقدار افزایش حقوق نیز طبق قانون کار انجام گرفته است و هر ٦ ماه یک بار نیز لباس کار و کفش کار داده می شود. متاسفانه امسال کارفرما در یک اقدام عجیب قراردادها یک ساله کارگران را به ٣ ماهه تبدیل کرده است. البته کارگران بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کار می کنند .