حکم شلاق برای مخالفت با گرسنگی!

٢٤ کارگر آذرآب اراک به حکم دادگاه بدوی به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت در روز در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده‌اند. این حکم به معنای این است که دیگر کارگران نباید برای عقب افتادن حقوقشان دست به اعتصاب بزنند. دادگاه با این حکم گرسنگی را حق طبقه کارگردانسته است. خصوصی سازی و در پی آن عقب انداختن دستمزد کارگران توسط باندهای تبهکاری که قوه قضاییه را در اختیار خود داشته اند نشان از ترس اعتراضات کارگری دارد.

این حکم درحالی صادر شده است که اختلاسگران و باندهای تبهکاری با زدوبند در اقتصاد کشور، همچنان فعال هستند. از هفت تپه تا اراک و عسلویه این باندهای تبهکار زندگی ومعاش زحمتکشان را هدف گرفته اند. بی تردید با شلاق و حبس نمی توان اعتراض به گرسنگی را خاموش و سطح مطالبه‌های جنبش کارگری ـ سندیکایی را با ناکامی مواجه ساخت. برنامهٔ خصوصی سازی باید متوقف شده و دستمزدی نیز نباید دیر پرداخت شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران هم صدا با برادران خود چه در هفت تپه و چه در آذرآب اراک و چه معادن کرمان و عسلویه یا در گوشه گوشه کشور بلا دیده خود، خواستار حذف خصوصی سازی از صنعت کشور و همچنین مجازات کارفرمایانی است که از دادن این دستمزد حقیرانه در سر موعد خوداری می کنند.

فراموش نکنیم تفرقه و امنیتی کردن خواست های کارگری شگرد سرمایه داری است و این اتحاد ماست که می تواند برگ زرینی در زندگیمان رقم زند.

گسترده تر باد همبستگی کارگری

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٥ تیرماه ١٣٩٩