دماوند با شکوه را حفظ کنیم!

گروه کوهنوردان فلزکار در آخرین نشست خود به نتیجه زیر رسید:

به اطلاع انجمن کوهنوردان ایران می رساند در راستای حفظ دماوند از آسیب های صعود بی وقفه، این گروه پیشنهاد می کند گروههای کوهنوردی به صورت داوطلبانه از صعود به دماوند خوداری کرده و صعود به این قله باشکوه را به جوانان و کسانی که تاکنون صعود به این قله را تجربه نکرده اند، وا گذارد.

پاکوب های مکرر نه تنها به محیط زیست بلکه به شکوه و زیبایی قله آسیب رسانده است. گروه کوهنوردان فلزکار اعلام می کند اعضای این گروه که به قله دماوند صعود داشته اند امسال از صعود تکراری به این قله خوداری کرده و امیدوارند همنوردان دیگر نیز برای حفظ دماوند از این پیشنهاد ما استقبال کنند.

البته برای اجرایی کردن و با کیفیت تر کردن این پیشنهاد می توان در یک نشست فنی آن را کارا تر نمود.

گروه کوهنوردان فلزکار

خرداد ١٣٩٩