در شرکت لاستیک پارس ساوه چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، این کارخانه در حال حاضر با ٦٤٠ نفر پرسنل مشغول تولید می باشد و به علت شرایط کرونایی و کمبود مواد اولیه کاهش تولید داشته است. اما ساعت کاری مانند سال گذشته بوده و اخراجی هم نداشتیم و تعداد پرسنل نیز تغییر نکرده است. پروتکل های بهداشتی ضد کرونایی رعایت می شود وسایل حفاظت شخصی در اختیار پرسنل قرار می گیرد. در لاستیک پارس نهار با رعایت بهداشت داده می شود. پرداخت حقوق نیز طبق قانون کار بالا رفته است با این همه در دادن لباس کار و کفش کار همواره تاخیر وجود دارد اما به هر صورت داده شده است. متاسفانه وضعیت قراردادکاری نیز مانند سال گذشته یک ماهه است و طرح طبقه بندی وجود ندارد. ?