فصلنامه امید شماره 5 بازنشستگان فلزکارمکانیک

فصلنامه امید شماره 5 نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک ویژه بهار 1399 در ایران به صورت چاپی منتشرشد. در این شماره می خوانید:

1-دستمزدی برای حداقل مردن!

2- پیشنهاداتی در جهت احقاق حقوق بازنشستگان

3- وضعیت ما بازنشستگان و بحران سازمان تامین اجتماعی

4- نگهداری از سالمند با امکانات و مراقبت مکفی وظیفه دولت است

5- ماده 41 قانون کار در خصوص افزایش سالانه دستمزذ چه می گوید؟

6- شعر فریاد

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید