کارگر ذوب آهنی را تحقیر نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در دیدار با رییس کمیته امداد اعلام کرد: « در چارچوب قانون از نیازمندان حمایت می کنیم»

آقای یزدی زاده مدیرعامل شرکت آیا خبر ندارد که سقف پوشش کمک هزینه سمعک برای هر گوش بازنشستگان ذوب آهنی از ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان است؟؟ و کارگر مابقی این پول را چگونه باید تامین کند؟ آن هم گوشی که در کارخانه ذوب آهن ناشنوا گشته است.

آیا ایشان نمی داند که سهم بیمه داندانپزشکی در قرارداد بیمه تکمیلی درمان دانا که تازه شامل ارتودنسی و ایمپلنت هم نیست فقط معادل ٣٠ درصد تعرفه ذوب آهن می باشد؟؟

٩٠ درصد بازنشستگان ذوب آهنی دندان ندارند و به همین دلیل مشکل گوارشی و بیشتر اوقات سرطانهای گوناگون گوارشی دارند. آیا بهتر نیست نیازمندان ذوب آهنی را به جای نیازمندان کمیته امداد حمایت کرد؟ آیا نباید خرج بیماران صعب العلاج را که در ذوب آهن بیمار سرطانی شده اند را تامین کرد؟

صفرعلی بازنشسته ذوب آهن