اخراج در شرکت عقاب افشان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت عقاب افشان واقع در سمنان به ساخت اتوبوس می پردازد. با توجه به مشکلات صنعت اتوبوس‌سازی در کشور از جمله تحریم ها این کارخانه هنوز سرپاست. ظرفیت روزانه تولید ۷ دستگاه اتوبوس بود که هم اکنون این ظرفیت به روزانه یک دستگاه و بعضی اوقات هر دو روز یک دستگاه کاهش یافته است. شرکت عقاب افشان تنها کارخانه تولید کننده‌ای است که با حداقل ۵٢ درصد ساخت داخل محصولات خود را عرضه می کند اما حدود ۴٨ درصد مابقی به شاسی و قوای محرکه باز می‌گردد و شرایط فعلی تحریم‌ها و توقف واردات شاسی موجب شده که نتواند از ظرفیت ۵٢ درصدی استفاده بهینه کند. این کارخانه با توجه به کاهش تولید از اوایل سال دست به اخراج کارگران خود زده است هر چند که به کارگران گفته شده است این امر موقتی است اما مدیریت در مورد طول زمان «موقت» هیچ نمی گوید.