برای کارفرمایان بد حساب کار نکنیم!

دوستان کارگر، این اطلاعاتی است که کارگری برای یزدی زاده کار کرده برایمان ارسال نموده است:

باعرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی به اطلاع همکاران عزیزم میرسانم که برای شرکت پارس هومن واقع در کرمان به مدیریت آقای یزدی زاده کار نکنید که بسیار انسان حرام خوار و کلک بازی هستند.

حدود ۱۰میلیون از حقوق کارکرد مرا به کثیف ترین شکل ممکن بالا کشید یک آب هم روش. پول همه کارگرا به مشکل خورده است. این آقا دوتا پروژه داشت (فولاد کرمان و خط انتقال۴۸”آب). با هیچ یک از نیرو هاش قرارداد نمی بندد فقط شفاهی. اون هم با هزار دوز و کلک. آخرش هم آنچه شفاهی صحبت کرده کلا حاشا میکند.

من ۱۴ماه برایش کار کردم هر وقت می گفتم قرار داد، می گفت باشه ولی عمل نمی کرد. دست آخر هم روزی که رفتیم برای تسویه حدود ۵میلیون اختلاف حساب داشتیم چون به آنچه شفاهی توافق کرده بودیم کلا حاشا کرد.آخرش گفتم همون حسابی که خودت کردی بده. گفت الان ندارم . گفتم چک بده گفت ندارم. من هم داخل دفترش تحصن کردم گفتم یا پول یا چک. آخر من که نمی توانم از مشهد هر روز بیایم تا کرمان برای وصول طلبم. ولی اون نامرد با پررویی تمام زنگ زد به۱۱۰ و به مامور گفت این آقا به زور وارد دفترم شده و گفت اگر ناراحتی برو اداره کار تا من هم طبق قانون کار پولت را بدهم. یعنی حدود یک چهارم حقوقی که صحبت کرده بودیم. من هم قیدش را زدم. از سال ۹۵ تاکنون هیچ پولی نپرداخته و جواب تلفن هم نمی دهد.