‌وضعیت نامطلوب کارگران شیشه !

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه شیشه واقع در شهر گرگان به مالکیت آقای رحیمیان از ٢٠ کارگر خود اقدام به اخراج ٨ نفر در سال جاری کرده است. در این کارخانه از مزایای کارگری مصوب وزارت کار خبری نیست و فقط لیست بیمه کارگران را رد می کند. ساعت کار در این کارخانه ١٠ ساعت و برای اين ١٠ ساعت کار حداقل حقوق بدون مزایایی چون حق اولاد، حق مسکن…. داده می شود. در این واحد تولیدی رعایت موارد بهداشتی مقابله با بیماری کرونا در حد بسیار پایینی قرار دارد.