#نه_به_گرسنگی –

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، خبرگزاری کارگری ایلنا امروز ٢٥ مرداد خبر ارسال نامه کارگران پروژه ای به مقامات عالی رتبه کشور را درج کرد. این نامه ها که با امضای هزار کارگری که با نوشتن کدملی خود، برای رهبری، ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه،
رییس مجلس، وزیر نفت، وزیرکار، بازرسی کل کشور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت محسن رضایی ارسال گردیده است.

همچنین شب گذشته بخشی از کارگران پروژه ای ساکن شهر ایذه در پارک انزان جمع شده و در مورد مطالبات خود و در خانه ماندن تا بالا رفتن دستمزدها گفتگو کردند.