#نه_به_گرسنگی – 16 مین روز اعتراض سراسری

امروز 16 مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای کارگر نابود کن است. با توجه به اقداماتی که همه کارگران معترض برای بیرون کشیدن کارگرانی که تاکنون مشغول کار بوده اند انجام گرفته امروز هم بخشی از کارگران به کمپین پیوستند.

شرکت تهران جنوب ماهشهر بطور کلی تعطیل شد و پیمانکار اتحادشکن اردشیرلیموچی فقط با ۵ تا فیتر که با خواهش تمنا از فامیل خود جور کرده است کار می کنند. ولی پایپینگ شرکت تعطیل گردید.

از شرکت پایندان فاز 14خبر می رسد که این شرکت برای اینکه بتواند کارگران را راضی به کار کند تا آخر تیرماه حقوق های عقب افتاده را تسویه کرده است.

از دیگر شرکت ها هم خبر رسیده که بیشتر مدیران شرکت ها راضی به افزایش حقوق تا دو میلیون تومان هستند.

پیمانکاران و شرکت هایی که با کارگران برای کار تماس می گیرند برای نشان دادن حسن نیت خود اول باید حقوق های عقب مانده را تسویه کنند.

کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

نزد خانواده هایمان می مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.