در باره “فراخوان به اعتصاب سراسری”!

etesab-58

نوشته: برهان عظیمی

 

ز حکم تو آن کس که آرد اباء

جوین نانْش بادا همان بی اباء

سخنرانی محمد علی ابرندی از بنیان گذاران و رهبران سندیکای کارگران پروژه ای آبادن و حومه در روز جهانی کارگر 1358

در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ فراخوانی “از همه‌ی کارگران کشور و کارگران شرکت نفت دعوت می‌کند از اول بهمن اعتصابات سراسری نامحدود را با هدف دستیابی به همه حقوق قانونی کارگری و انسانی و معیشتی، آغاز نمایند.”[1] که در زیر آن امضاء کنندگانِ چنان فراخوانی را به ترتیب چنین نام برده است “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه؛ گروهی از کارگران شرکت نفت در خوزستان؛ کارگران مجتمع‌ها و صنایع فولاد؛  کارگران لول‌ سازی؛  کارگران پالایشگاه آبادان” مشاهده می‌شود.

اما چند روز بعد “تکذیبه‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مورد اطلاعیه اعتصاب عمومی”[2] صادر می‌شود.

که در آن تکذیبه‌ی آمده است: “ما ضمن اینکه قویاً بیانیه مذکور را تکذیب می‌کنیم؛ یادآورمی‌شویم که هیچگونه ارتباط و یا تماسی در این باره با تشکل‌های مذکور نداشته و انزجار خود را از این گونه خبر سازی‌ها اعلام می‌کنیم.”

تشکل سازی در فضای مجازی مثل گروهی از کارگران و… و قرار دادن نام یک تشکل مستقل کارگری در کنارش و دعوت به هر اقدامی امری غیر دموکراتیک و سوءاستفاده از نام و اعتبار یک تشکل است.

در این مورد خاص دعوت به اعتصاب سراسری از طرف این نهاد مستقل، خطر امنیتی برای اعضای هیئت‌مدیره این نهاد را به همراه دارد. پرواضح است که مسئولیت این امر به عهده‌ی صادرکنندگان این اطلاعیه است و در صورت  بروز هر مشکلی باید پاسخگو باشند. از این گذشته اطلاعیه‌های این‌چنینی که می‌تواند فعالین کارگری را زیر ضرب امنیتی قرار دهد علامت  تعجب و سؤال بزرگی را درباره‌ی نیت صادرکنندگانش برجا می‌گذارد؟!

نویسندگان این دست اطلاعیه‌ها که سرشان را چون کبک در برف فروکرده‌اند، با دعوت به اعتصاب سراسری که زمینه‌های عینی و ذهنی‌اش فراهم نیست افکار کودکانه و رؤیاهایشان را به‌نمایش گذاشته و همچون اقدامات ازاین‌دست گذشته‌شان خود را بیش‌ازپیش رسواتر خواهند کرد.

روشن است که چنین فراخوان‌هایی نه‌تنها ارتباطی با منافع کوتاه‌مدت و درازمدت طبقه‌ی‌کارگر ندارد بلکه، نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های بی‌پایه و عبث، نماینده‌ی رشد سرخوردگی، پاسیویسم، و جدای از جنبش و مبارزات مستقل کارگری است از طرف افراد سرخورده و پاسیو، که می‌خواهند راه پیچیده و درازمدت تشکل یابی مستقل و انقلابی کارگری را یک‌شبه و یک‌تنه با اتکا به افراد منفصل و منفعل از جنبش کارگری با صدور بیانیه‌های مجازی اینترنتی و در خارج از میدان مبارزه علمی طبقاتی را به پیمایند، و راهکارشان را چونان دگم‌های بی‌سپاه(سرداران بی سپاه!) بر جنبش مستقل کارگری تحمیل نمایند!

صادرکنندگان این فراخوان به یک معنای واقعی با علم به اینکه می‌دانند از چیزی خبر می‌دهند که در تقابل با واقعیت عینی است، اما باز ابایی از دامن زدن به چنین کارزار نیرنگ و حیله‌گری ندارند. به معنای دیگر دروغ و تزویر را پایه فعالیت خویش قرار داده‌اند. و بیشتر آنکه چنین “فراخوان”های کذایی ازیک‌طرف آب به آسیاب دشمن طبقاتی طبقه کارگر(یعنی طبقه سرمایه‌داری و نظام حامی آن جمهوری اسلامی) و نهادهای وابسته به آن ازجمله خانه کارگر فرمایشی ریخته و از سوی دیگر بیش‌ازپیش تشدد، تفرقه‌افکنی، سرخوردگی و پاسیفیسم را در این جنبش دامن میزند.

در مطبخ تو چوب خورد تا ابا پزد

آتش که در تکبر سرمایهٔ اباست

چنین تلاش‌های عبث باید متوقف شود و از طرف تمامی فعالین مبارز و انقلابی جنبش کارگری محکوم گردد.

برهان عظیمی از فعالین سابق سندیکای کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان و حومه

آبادان،اول ماه می، روز جهانی کارگر 1358

May-58

۵ بهمن ۱۳۹۳ مصادف با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵

 

پاورقی و ضمیمه‌ها

برای آشنایی با فعالیت سندیکای کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان و حومه و بحث من(برهان عظیمی) در مورد این تجربه ارزنده کارگری به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.kargaran-iran.com/Maqale/s-k%5B1%5D.pdf

۱– فراخوان کذایی: فراخوان به اعتصاب سراسری

۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از همه کارگران کشور و کارگران شرکت نفت دعوت میکند از اول بهمن اعتصابات سراسری نا محدود را با هدف دستیابی به همه حقوق قانونی کارگری و انسانی و معیشتی ، آغاز نمایند.

تا آزادی همه کارگران زندانی

تا تشکیل و فعال شدن سندیکاهای کارگری

تا باز پرداخت تمام حقوق و مطالبات عقب افتاده اعتصاب نا محدود میکنیم

از همه فعالین دعوت می شود با این اعتصاب سراسری همکاری کنند و خبر آن را منتشر کنند

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروهی از کارگران شرکت نفت در خوزستان

کارگران مجتمع ها و صنایع فولاد

کارگران لوله سازی

کارگران پالایشگاه آبادان

۲تکذیبه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مورد اطلاعیه اعتصاب عمومی

باخبر شدیم که از طرف سندیکای کارگران هفت تپه بیانیه ای جهت دعوت به اعتصابات سراسری بهمراه چند تشکل دیگر در جنوب صادر شده است. ما ضمن اینکه قویا بیانیه مذکور را تکذیب می کنیم ؛یادآورمیشویم که هیچگونه ارتباط ویا تماسی درین باره با تشکلهای مذکور نداشته و انزجار خود را ازین گونه خبر سازیها اعلام می کنیم.

با آرزوی دنیایی که شاهد این قبیل امور نادرست وغیر اخلاقی نباشی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دیماه ۱۳۹۳

3– تکذیبه ی روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

چند روزی است اطلاعیه ای منتشر شده و کارگران را به اعتصاب عمومی از اول بهمن دعوت کرده است. متاسفانه در یک اقدام غیر دوستانه نام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اول این بیانیه آمده است. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن تماس با اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اطلاع یافت چنین اطلاعیه ای را امضا ننموده اند و نام سندیکای کارگران هفت تپه را در زیر این را اطلاعیه تکذیب می کنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران فلزکارو مکانیک از همه سایت ها و دوستداران سندیکاهای کارگری می خواهند که این تکذیبه را منتشر کنند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۳/۱۰/۲۹

لینک منبع در وبلاگ حق نان:

http://haghenan.blogspot.com/2015/01/blog-post_50.html