#نه_به_گرسنگی

اتفاقات خوب در راه است!
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتراض سراسری به دستمزدهای خانه خراب کن و عقب افتاده ١٩ مین روز خود را با قدرت از سر گذراند. وضعیت در پروژه هایی که تقریبن کار می کنند به شدت افتضاح است و پیمانکاران یکی تو سر خود و یکی هم توی سر کارگران که به ندای برادرانشان گوش نکرده اند، می زنند. جوشکارها و فیترهایی که در پروژه ها مشغول کارند جز دردسر و هزینه اضافی برای پیمانکار خاصیت دیگر نداشته و پیمانکاران از صبح جز حرص خوردن کاری از پیش نمی برند. پیمانکاران با کار کردن با چنین جوشکارهایی فقط ضربه به خودشان زده چون فردا درصد ریپری و گند کاریشون رو خواهد شد و باید چند تا جوشکار با تجربه استخدام کنن تا فقط گند کاری اینها را جمع و جور کند. هزینه رادیوگرافی، هزینه کیوسی، هزینه مواد مصرفی از گاز آرگون گرفته تا صفحه سنگ، الکترود و فیلر و حقوق جوشکار و کمکی و… به گردن کارفرما و پبمانکار خواهد افتاد و پدرشان در خواهد آمد. اینها یک صدم خسارتی است که متحمل میشوند.

خبر خوش اول اینکه تماس با کارگران معترض هر روز بیشتر می شود و پیمانکاران در فاز ۱۴ به فیترها حتا مبلغ 8 میلیون را هم پیشنهاد دادند که مورد قبول کارگران نشد و حقوق اعلامی کمپین را قبول دارند. در ضمن پیمانکاران قراراست در عسلویه جلسه گذاشته و در مورد افزایش حقوق فیترها تصمیم بگیرند.

دومین خبر خوب هم اینکه امروز از لامرد نیروهای پیمانکار (درخشنده) دست از کار کشیده و به برادران معترض خود پیوستند.

هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. کارفرماها با تمام قدرت تلاش دارند بین کارگران تفرقه ایجاد کنند. از توهین به کارگران مانده در پروژه ها خودداری کرده برادرانه از آنها بخواهیم به ما بپیوندند.

روزگار برده گی تمام شد. حق خوری پیمانکاران دیگر به سر آمده، به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

نزد خانواده هایمان می مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.