#نه_به_گرسنگی

پیروزی نزدیک است!

٢٠مين روز اعتراض سراسری به ظلم کارفرمایان در روز ٣٠ مرداد همچنان قدرتمندانه پیش می رود

و کارگران بازهم بیشتری به این اعتصاب می پیوندند. کارگران شرکت IDC دشت عباس دهلران امروز با تعطیل کردن پروژه به یاری برادران خود آمدند. کارگرانی که با وعده افزایش حقوق کارفرمای شیاد پتروپالایش شرکت اکسیر صنعت سرکار رفته بعد از بد عهدی کارفرما سه تن از مونتاژ کارهای پتروپالایش شرکت اکسیر صنعت تسویه کرده به خانه بازگشتند.

در این ٢٠ روز بیش از ١٥ هزار کارگر از ٣٦ شرکت در پارس جنوبی که در پالایشگاهها و مراکز نفتی به اعتصاب پیوستند. نیروگاههای متعددی نیز در سراسر کشور به ندای برادرانشان پاسخ مثبت داده با اعتصاب روانه خانه های خود شدند. امروز نیز با توجه به درخواست بخشی از شرکت ها برای بستن قرارداد با لیست حقوقی کمپین، گروه مرکزی پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران شرایط قراردادها را برای شروع کار اعلام نمودند

اما خیانت پیمانکاران با گماردن کارگران بی تجربه در پروژه ها نه تنها به پروژه ها خسارت وارد خواهد کرد بلکه برای این «زرنگی آقایان!!!» هزینه زیادیبرایشان رقم خواهد زد.

در نظر بگیرید جوشکار کم تجربه چه خسارتی خواهد داشت، پکیج ها روی هم انباشته خواهند شد، هزینه های سرسام آور رادیوگرافی مجدد، تلف شدن وقت کیوسی و دفتر فنی و کل کارگاه درگیر چند سر رادیوگرافی خواهد بود. یا فیتر نابلد و کم تجربه بعضن اشتباهاتی خواهد کرد جبران ناپذیر، اگر خوشبینانه حساب
کنیم حادثه ای نیافریند که منجر به تلفات جانی
شود، شک نکنید حوادثی روی خواهد داد که منجر به نابودی متریال یا تجهیزات گران قیمت که به راحتی به خاطر تحریم ها به کشورمان وارد نمی شود، از بین خواهد رفت. راندوم کاری فیتر با تجربه و کم تجربه را کنار هم بگذارید، نتیجه خواهید گرفت به فیتر با تجربه 13 میلیون حقوق بدهند بهتر از استخدام سه تا فیتری است که ماهی ٦ میلیون حقوق میگیرند. امروز کار کنند، فردا بیان ریجیت کنند و روز از نو.

برادران کارگر، هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. کارفرماها با تمام قدرت تلاش دارند بین کارگران تفرقه ایجاد کنند. از توهین به کارگران مانده در پروژه ها خودداری کرده برادرانه از آنها بخواهیم به ما بپیوندند.

روزگار برده گی تمام شد. حق خوری پیمانکاران دیگر به سر آمده، به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

پیروزی نزدیک است. نزد خانواده هایمان می مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.