#نه_به_گرسنگی

درود بیکران بر دلاورمردان پروژه

از آنجایی که بیست روز از تعطیلی پروژها به دلیل نارضایتی کارگران میگذرد، ظاهرا تعدادی از شرکت‌ها و پیمانکاران به خواستهای کارگران وعده مثبت دادند و ما لیستی ترکیبی از شرایط کمپینهایمان را خدمت دست اندرکاران و مسوولین شرکت‌ها ارسال می کنیم که انشالله بتوانند نیروی مورد نظر خود را جذب کنند و به کار ادامه دهند.

ما سربازان صنعت مانند همیشه در خدمتگزاری جبهه صنعت و معدن آماده نبردیم تا آوازه صنعت کشورمان را به رخ جهانیان بکشیم

گروه مرکزی پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران