#نه_به_گرسنگی

ثروت را ما تولید می کنیم پس بهره اش را باید ببریم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٢ امین روز اعتراض سراسری به ظلم کارفرمایان در روز اول شهریور ماه همچنان قدرتمندانه پیش می رود و عصبانیت کارفرمایان را برانگیخته و لرزه بر تنشان انداخته است. آنها فکر می کردند که کارگران کمتر از ١٠ روز خسته خواهند شد و به کار باز خواهند گشت، حال می بینند که خواب شان تعبیر شده است. بعضی از پیمانکارانی که تلاش دارند کمپین با شکست روبرو شود و کارگران مانند برده برایشان کار کنند یکی آقای اردشیر لیموچی شرکت تهرانجنوب که در پالایشگاه بیدبلند ماهشهره است. دیگری آقای مرادی است که از پیمانکاران لیموچی بوده و الان کارگاهش تعطیل است.آقای لیموچی و شرکت بالادستی اش گفته اند حقوق خرداد و تیرماه کارگران را نخواهند پرداخت و یک ریال هم به قراردادها اضافه نخواهد کرد تا کارگران مجبور شوند به کار برگردند. به ایشان توصیه می کنیم با دُم شیر بازی نکنند.

اما دوستان خبر خوش!
با توجه به ارسال نامه با ١٠٠٠ امضا که با نوشتن کد ملی تان برای مسوولین فرستاده بودیم فعلن به این نتیجه رسیده است:

از دفتر ریاست جمهوری با نماینده کمپین تماس گرفته شد و اعلام گردید که این نامه در کارتابل رییس جمهوری ثبت شده است. همچنین از سوی دفتر ریاست قوه قضاییه تماس گرفته شد و جویای موضوع شدند که نماینده کمپین مشکلات شما را ریز به ریز عنوان کردند و قرار شد نماینده کمپین با دفتر ایشان در تماس باشند.
از همه کارگران میخواهیم که با ارسال نام شغل و کد ملی حمایت خود را از کمپین اعلام کنند تا در نامه های بعدی با تعداد امضای بیشتری نامه به مراجع ارسال کنیم.
زورآزمایی ما با کارفرمایان به نقطه حساسی رسیده و هرکسی در این زورآزمایی صبر خود را از دست بدهد بازنده میدان خواهد بود. کارفرمایان تاکنون ضرر هنگفتی داده اند و بی تردید بیش از این نمی توانند مقاومت کنند.

برادران کارگر، هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. کارفرماها با تمام قدرت تلاش دارند بین کارگران تفرقه ایجاد کنند. از توهین به کارگران مانده در پروژه ها خودداری کرده برادرانه از آنها بخواهیم به ما بپیوندند.
دیگر نمی خواهیم شرمنده همسر و فرزندانمان باشیم. روزگار برده گی تمام شد. حق خوری پیمانکاران دیگر به سر آمده، به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

پیروزی نزدیک است.