#نه_به_گرسنگی! عقل مان اجازه نمی دهد به ظلم سر خم کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٤ امین روز اعتراض سراسری به ظلم کارفرمایان در روز سوم شهریورماه همچنان پا برجا و استوار به پیش می رود.
خبرهای خوب حاکی از این است که بخشی از پیمانکاران برای اینکه بیشتر از این زیان نبینند با حقوق های کمپین موافقت کرده و حقوق ها را افزایش داده و اولین خواسته کمپین را که حقوق به روز بوده است را اجرایی کرده اند و حتا به صورت هفتگی پول نقد به کارت کارگران واریز می کنند. این پیروزی بر همه کارگران مبارک.
بعضی از پیمانکاران به کارگران وعده می دهند که اگر شرکت بغلی حقوق کمپین را به کارگرانش بدهد آنان بیشتر از آن خواهد داد و با این شیوه می خواهند کارگران را به سرکار بکشند. ولی این پیمانکاران می دانند که شرکت کناری با حقوق کمپین نیرو سرکار برده و از پیمانکار بغلی خواسته اند که این موضوع را علنی نکنند و قراردادهایشان را با کارگران مخفیانه می بندند که دیگر پیمانکاران مسخره شان نکنند.آنچه بی تردید اتفاق می افتد افزایش و به روز شدن حقوق هاست.

برادران کارگر، صبور و هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

پیروزی نزدیک است.

هیچ لوله ای جوش نخواهد خورد، هیچ داربستی علم نخواهد گردید تا ما نخواهیم.