#نه_به_گرسنگی! پیروزی کم کم چهره نشان می دهد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٥مین روز اعتراض سراسری به دزدی کارفرمایان از سفره های کارگران در روز 4 شهریورماه همچنان محکم به پیش می رود و کارگران کنار خانواده هایشان استراحتی مبارزه جویانه را تجربه می کنند. خبر خوش اینکه این بار پیمانکاران هم به صف اعتصابیون پیوستند. از امروز تمامی پیمانکاران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان اعتصاب کرده و کارگاه هایشان را تعطیل کردند. این پیمانکاران که دیگر توان اعتراضات کارگران را ندارند به دلیل عقب افتادن پول صورت وضعیت هایشان دست به این اعتصاب زده اند. بی تردید پیمانکاران دیگری هم به صف این پیمانکاران خواهند پیوست و شرکت های مادر را مجبور خواهند کرد که قیمتها را بالا ببرند. همه می دانیم که شرکت های مادر قراردادهایشان با دلار و یا یوان است و فقط امسال با بالا رفتن دلار از 12 هزار به 24 هزار تومان بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنند دو برابر سود برده اند و این در حالی است که با پیمانکاران خود به تومان قرارداد می بندند.

خبر خوب دیگر اینکه بیشتر کارگاههایی که به کمپین ما خیانت کرده و کار می کنند، کمکی ها را گذاشتند فیتری کار کنند. آنها هم هی خرابکاری می کنند چون بلد کار نیستند و پیمانکاران نه تنها باید خسارت عقب افتادن از برنامه تحویل را بدهند بلکه باید ضرر این خرابکاری ها و ندانم کاری ها را هم بدهند. کارگری برایمان نوشته:« اقا بخدا کارگاه ها خلوتن کسی برنگشته سرکار گولتون نزنن. به منم گفتن همه برگشتن. رفتم دیدم کارگاه خالی بود الانم تو اتوبوس دارم برمی گردم خونمون. اونایی که اعتصاب کردن هنوز نیومدن سرکار. الکی شایعه میکنن که نیروها برگشتن. به این شایعات توجه نکنین. اینا ترفندشون اینه که ما رو گول بزنن
تا دوباره کارگاهها پر بشه. گول نخورید»

برادران کارگر، صبور و هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم.

به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

پیروزی نزدیک است.

تا ما نخواهیم هیچ پروژه ای به سرانجام نخواهد رسيد! کار نمی کنیم برای بردگی، کار می کنیم برای آسایش خانواده مان!