#نه_به_گرسنگی! با اتحاد پیروزیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٦مین روز اعتراض سراسری به خلاف کاری های کارفرمایان در روز ٥ شهریور ماه همچنان محکم به پیش می رود و کارگران معترض همچنان در خانه مانده اند. کل پیمانکاری های تهران جنوب با جوشكاران و فیترهایش هنوز در اعتصابند. پالایشگاه آبادان هم هنوز در اعتصاب بوده و حتا پیشنهاد ٨٥٠٠ برای ٢٤ روز کار را قبول نکرده گفته اند زیر ١٠ میلیون کار نمی کنیم. متاسفانه شرکتها برای بازگرداندن کارگران به کار و شکست اعتصاب از پرداخت حقوق کارگران طفره می روند. شرکت کیسون در پتروشیمی دنا که کارگرانش به اعتصاب پیوسته اند نه تنها حقوق خردادماه کارگران را پرداخت نکرده بلکه هیچ کدام از مسوولین
شرکت جواب تلفن هایشان را هم نمی دهند تا به کار برگردند. تف برای این صاحبان شرکت ها. هنوز هم هستند کارگرانی که به دلیل نامردی پیمانکار پروژه ها را ترک می کنند. شرکت آسفالت طوس به پیمانکاری آقای کارگر در دشت آزادگان از جمله این پروژه هاست که کارگرانش با تسویه حساب و احتساب حتا روزهای اعتصاب پول خود را گرفته و ترک پروژه کرده اند.

شرکت هایی که کارگران در آنها کار می کنند و به اعتصاب نپیوسته اند بدترین شرایط کاری را می گذارانند. در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شرکتی به نام تنش گستر با مدیریت موسوی هنوز حقوق خردادماه را نداده است و کارگرانش را سر می دواند. خوشبختانه هستند پیمانکاران با وجدانی که با کمپین همراهی نشان
می دهند و تلاش نمی کنند که اعتصاب را به شکست بکشانند. این پیام یکی از این پیمانکاران است:« همکاران گرامی احمدی هستم شرکت فرابرد صنعت صفه، در راستای حمایت از کمپین اصلاح حقوق اطمینان می دهیم در پروژه های جدید این شرکت از همکاران عزیز با دستمزدهای تایید شده کمپین استفاده خواهیم کرد. امیدوارم این موضوع در بین پیمانکاران و شرکت های محترم عمومیت پیدا کند تا شرایط برای کار و زندگی افراد تسهیل شود»

برادران کارگر، صبور و هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم! پیروزی نزدیک است.
تا ما نخواهیم هیچ پیچی بسته نمی شود و هیچ خط لوله ای در پروژه ایجاد نخواهد شد. کار می کنیم برای آسایش خانواده مان، نه برای شرمندگی پیش آنها.