وضعیت در ایران خورو چگونه است؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به شیوع موج دوم کرونا در تهران تب سنجی در هنگام ورود کارکنان به شرکت برچیده شده است. رستوران شرکت غذاهای تکراری چون عدس پلو و تن ماهی را به کارگران در هفته دو روز می دهند که بسیار بی کیفیت بوده و اکثر کارگران از خوردن آن خودداری می کنند. این در حالی است
که شرکت ایران خودرو مدعی تنوع غذایی و بالا رفتن کیفیت غذاست. از طرف دیگر مخزن مایع دستشویی سرویس بهداشتی سالن بدنه ٢٠٦ خراب شده و مسوولین ذیربط اقدامی برای رفع خرابی نمی کنند.

در همین حال کارگران موتورسازی ٣ از سر و صدای بیش از حدی که در زیر زمین آب ماستیک سالن تعمیرات موتورسازی ٣ است ناراحتند و بارها به مدیریت و مسوولین گفته اند باید این سالن با شیشه های دوجداره محافظت شود. اما شرکت هیچ حرکتی برای بهبود وضعیت کارگران نمی کند. شرکت علاقه ای برای هزینه کردن برای
بهبود شرایط کار ندارد.