وضعیت در پروژه کوهپایه اصفهان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پروژه کوهپایه اصفهان واقع در پالایشگاه اصفهان حقوق کارگران بسیار پایین است و کسی بیش از ٦ میلیون و نیم نمی گیرد. با آنکه بخشی از کارگران به کمپین پیوسته اند و سرکار نرفته اند اما کارفرمایان همچنان در مقابل خواسته های کارگران مقاومت می کنند. حقوق جوشکار فول تست در پالایشگاه اصفهان ۵۵۰۰ حداکثراست .حقوق فیتر ۴۵۰۰، فورمن فیتر و فورمن جوش ۶ الی ۷ میلیون ، مونتاژکار۳۴۰۰الی ۴ ميليون.

متاسفانه مشکلی که در پروژه های اصفهان و تهران داریم این است که خیلی ها با حقوقهای پایین کارکرده و دلیل شان هم خوبی آب و هواست و چون خانه هایشان نزدیک است به این حقوق راضی هستند. در این پروژه ها از خوابگاه و غذا خبری نیست. و یا اگر بدهند بسیار بی کیفیت است.

وضعیت مقابله با بیماری کرونا و اجرای پروتکل های بهداشتی در اصفهان اصلن رعایت نمی شود. حتا در محل های کار یک بشکه آب خالی هم نیست برای شستن دستها و کارگر حداقل باید در گرمای ظهر يك کیلومتر پیاده روی کند تا به آب برسد. متاسفانه وضعیت بهداشت افتضاح است.