نمایندگان!!! کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نشست های هم اندیشی نمایندگان کارگران!!! ذوب آهنی با مدیران ذوب آهن هر هفته برگزار می شود که به صورت ارایه مشکلات کارگران به مدیران نیست بلکه نشستن و گوش کردن به حرف های آقایان است و بس. مثلن این به اصطلاح نمایندگان از مدیران نمی پرسند که چرا ماسک و ژل ضدعفونی کننده در شرکت بزرگی چون ذوب آهن به اندازه نیست؟ چرا مشکلات تاسیساتی و تعویض شیرآلات فرسوده قسمت های مختلف کارخانه که بسیار پیش پا افتاده است باید عقب بیفتد تا صدای اعتراض کارگران را در پی داشته باشد.چرا از سودهای حاصله از زحمت کارگران برای ذوب آهن و ذوب آهنی خرج نمیشود؟؟
فقط در 3 ماهه اول امسال سود خالص تاصیکو 75 درصد بوده است. این سودها کجا هزینه میشوند که پول برای ماسک و ژل نیست؟