بی خیالی مسوولان و یکه تازی کرونا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از وضعیت کرونا در ساوه در پیک سوم آن :
با توجه به شروع پیک سوم کرونا در جهان و در ایران تدابیر لازم برای مبارزه جدی با آن در شهر ساوه متناسب با شرایط جدید، گرفته نشده است و بیشتر از طرف مسئولان به توصیه های بهداشتی بسنده شده است. چرایی اینکار مشخص نیست. پرسش این است: چرا مسئولان شهر ساوه، مانند اواخر اسفند و اوایل فروردین شهر را ضد عفونی نمی نمایند؟ چرا رفت و آمد در شهر را مانند گذشته کنترل نمی کنند؟ چرا مانند گذشته با بلندگو در شهر جار نمی زنند و مردم را به زدن ماسک تشویق نمی کنند؟ چرا نهادهای مردمی و مدنی مانند اوایل فروردین آستین بالا نمی زنند و دست از نظارت و خدمات دهی کشیده و یا کم کرده اند؟ آیا مگر این بیماری کمتر شده و یا این بیماری کنترل شده است؟ باید در جواب بگوئیم نه. پس چرا مسوولان و نهادهای مدنی مانند گذشته خدمات نمی دهند؟ چرا در کارخانه های شهر صنعتی مبارزه با کرونا دیگر جدی گرفته نمی شود؟ چرا در کارخانه هایی که امکان دورکاری وجود دارد آن را لغو نموده اند. بطور مثال در کارخانه تولید دارو دور کاری پرسنل از اول مهر لغو شده است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ساوه مصرانه از مسوولان و نهادهای مدنی شهر می خواهد که امر مبارزه با بیماری کرونا را در پیک سوم آن جدی گرفته ومانند گذشته به وظایف خود عمل نمایند تنها با همکاری و اتحاد همه ما قادر خواهیم بود کرونا را شکست دهیم.