وضعیت نابسامان درمانی در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به عدم ارایه خدمات مناسب از سوی بیمه تکمیلی دانا به کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن و فولاد بعد از یکسال، کارگران و بازنشسته ها هر روز ناراضی تر از همیشه هستند.

مثلن طی دوره استخدام در ذوب آهن شما فقط می توانید دوبار از خدمات ایمپلنت استفاده کنید که فقط ٢ میلیون تومان را پوشش می دهد و برای ارتودنسی دوفک مبلغ و٢و نیم میلیون تومان می توانند دریافت کنند.

این در حالی است که فقط در شهریور کارگران توانسته اند کارهای زیر را برای شرکت انجام دهند که میلیاردها تومان صرفه جویی برای شرکت رقم بزنند.

١- تولید سوزن ریل بومی سازی شده

٢- بومی سازی الکتروموتور مکنده(EGF2) آگلوماشین شماره ٤

٣- تعمیرات جاری کوره شماره یک پلی زیوس آگلومراسیون

پرسش کارگران این است: آیا این صرفه جویی ها نباید قسمتی برای سلامتی کارگران هزینه شود؟