گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

logofelezkar300x300

با تمام شدن مهلت داده شده به مدیریت در ۱۵ بهمن در رابطه با اعتصاب غذای اخیر و اعلام خواسته های کارگران به مدیریت ایران خودرو در خصوص کم بودن مبلغ دریافتی کارگران ، مدیریت ایران خودرو در اولین اقدام روز چهار شنبه مبلغ ۳۰% به آکورد کارگران افزوده که ، کارگران ایران خودرو در کارتهای خود مبلغ ۶۰ هزار تومان را دریافت کرده اند .
مدیریت در این اقدام تلاش دارد تا موضوع افزایش پایه حقوق را تا آخر امسال مسکوت بگذارد ، هر چند لیست اسامی نمایندگان انتخابی کارگران سالن ها و شیفت های کاری ایران خودرو به مدیر یت اعلام شده ، اما هنوز هیچ نشستی از طرف مدیریت با این نمایندگان انتخابی گذاشته نشده است .
شایعه ئی ست که برخی از نمایندگان کارگری با مدیریت دیدار داشته اند ولی هیچ نماینده کارگری این خبر را تایید نمی کند .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
۱۶ بهمن ۹۳