کوه ترا می خواند!

همنورد عزیزمان مرتضا نادی هنگام یک برنامه کوهنوردی و در حادثه ای غم انگیز درگذشت.

رنج از دست دادن این همنورد جوان برای خانواده نادی محترم و پیشکسوت کوهنوردی بسی دردآور است.

گروه کوهنوردان فلزکار ضمن همدردی با حیدر نادی عزیز و به ویژه همسر مهربان او، این فقدان را به خانواده اش تسلیت گفته و برایشان توانایی تحمل این درد را داریم.

همچنین با همنوردان خود در خانه کوه همدردی کرده این حادثه تاسف بار را نیز به این دوستان تسلیت می گوییم.

گروه کوهنوردان فلزکار

١٦ مهر ١٣٩٩