وضعیت ناگوار در بیمارستان های استان البرز!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با ورود به موج سوم همه گیری کرونا بسیاری از بیمارستان ها بخش های چشم پزشکی و ارتوپدی خود را تعطیل کرده و این بخش ها را به بیماران کرونایی اختصاص داده اند. از آن ناگوارتر بی پولی افرادی است که به این مراکز رجوع کرده و از پس هزینه ها بر نمی آیند و بدون درمان به خانه های خود باز گشته و انتشار بیماری را بیشتر می کنند. در این میان کارگران خدماتی بیمارستان ها با عقب افتادن حقوق هایشان به مدت ٣ ماه عذاب بیشتری را تحمل می کنند از طرفی پرپر شدن انسانها و از طرفی بی پولی.

١- برای مقابله با کرونا باید کلیهٔ امکانات و وسایل پیشگیری و درمان هرچه سریعتر و بطور رایگان در اختیار خانواده های زحمتکشان و فقرا قرار بگیرد

٢- پرستاران و کارکنان بخش بهداشت به‌عنوان مدافعان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا و حفظ سلامتی مردم، در دوره خدمت برای مهار ویروس باید علاوه بر دستمزد و مزایای شرایط عادی، از مزایای فوق‌العاده نظیر پرداخت اضافه کاری دوبله، افزایش زمان مرخصی با حقوق، پرداخت مبلغ تشویقی علاوه بر مزد و اضافه کاری و نظایر آن بهره مند شوند. پرداخت این مزایای فوق‌العاده طی مدت زمان شیوع کرونا می‌باید قانونا تضمین گردد.

٣- با اقدامی فوری کودکان کار و خانواده‌های آنها تحت حمایت کامل سیستم پیشگیری و درمان رایگان در مقابله با ویروس کرونا قرار بگیرند و به عنوان کودک سلامتی آنها تضمین شود. با اقدامی ضربتی، کار کودکان بویژه در زمان شیوع ویروس ممنوع و خوراک و مسکن آنها در کنار خانواده‌هایشان تامین گردد.