سختی کار، موضوعی لاینحل در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نه تنها تکنسین های فنی در مدیریت برش و پرس جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی شوند و سازمان تامین اجتماعی از به رسمیت شناختن این مشاغل خودداری می کند. مدیریت ایران خودرو نیز تاکنون نتوانسته است از حق این کارگران حتا دفاع کند. کسی نیست از این سازمان بپرسد مگر سروصدا و آلودگی را این کارگران در طول کار حس نمی کنند که به آنها سختی کار نمی دهید؟

البته این فقط در مورد کارگران فنی نیست که اجحافاتی صورت می گیرد بلکه رانندگان لیفتراک نیز همین مشکل را دارند.