نشست های پنهانی شورای عالی دستمزد!

logofelezkar300x300زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه در گفتگوهای بین نمایندگان به اصطلاح کارگری و کارفرمایی و دولت ، رقم پیشنهادی کارفرمایان و دولت آن چنان پایین است که حتا نمایندگان به اصطلاح کارگری هم جرات بیان کردنش را ندارند. در آخرین اظهار نظر آقای روحانی که گفته بود تورم را در اسفند به رقم 9 خواهد رساند ،شاید پیامی بود که امروز قرار است توسط این شورا پیگیری و مصوب شود. امسال فقط نان 30 درصد ، کرایه اتوبوس ها 100درصد و کرایه مترو 60 درصد و اجاره خانه بیش از 100 درصد گران شده است وضعیت گوشت و برنج و روغن را دیگر نمی گویم. در هفته گذشته 400 کارگر قند ورامین بیکار شدند، درهای کارخانه به روی 1000 کارگر لوله و نورد صفای ساوه بسته شد، 400کارگر میبدی کاشی ارچین را می خواهند به مرخصی اجباری بفرستند. این یعنی 1800 کارگر در هفته گذشته بیکار شده اند و بازهم بیکاری دیگر کارگران در راه است. آیا این بیکار گردانی پیام مشخص آقای روحانی را تکمیل نمی کند که همین افزایش دستمزد اندک را بپذیرید و دم نزنید؟