کرونا و محدودیت ها برای زحمتکشان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با ورود به موج سوم همه گیری کرونا بسیاری از کارفرمایان از کارگران خود خواسته اند بعد از دادن تست کرونا و با دردست داشتن برگه عدم کرونا به کارخانه و کارگاهها باز گردند. در طول ١٥ روز که کارگر در خانه می ماند هیچ حقوقی به او تعلق نگرفته و دفترچه درمانی بیمه تامین اجتماعی را هم مراکز درمانی قبول نمی کنند. یک زوج کارگر اگر بخواهد فقط یک آزمایش خون برای تست کرونا بدهد مبلغ ١٤٠ هزار تومان هر کدام باید پرداخت کنند.

از سوی دیگر بیمه تکمیلی آتیه سازان که مخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی است اعلام کرده آزمایشات کرونایی را پوشش نمی دهد و بازنشستگان باید خود این هزینه ها را متحمل شوند. مراکز بهداشت هم فقط افرادی که تحت پوشش بهزیستی و یا کمیته امداد هستند را به صورت رایگان پذیرش می کنند.

۱ ـ کلیهٔ امکانات و وسایل پیشگیری و درمان باید هرچه سریعتر و بطور رایگان در اختیار کارگران و زحمتکشان قرار بگیرد

۲ ـ در زمان تعطیلی موقت واحدهای صنعتی، خدماتی، تولیدی، کارگاهها و دوایر خصوصی و دولتی و مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا باید دستمزد کارگران، کارمندان و فرهنگیان بطور کامل پرداخت و این پرداخت از سوی وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش و دیگر دوایر تضمین شود

۳ ـ باید از اخراج کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به بهانهٔ شیوع ویروس کرونا به هر شکل و بدون استثنا جلوگیری گردد

۴ ـ دستمزد و درآمد کارگران بخش‌های خدماتی و حمل و نقل درون شهری و برون شهری، رانندگان اتوبوس، لکوموتیورانان راه‌آهن و مترو، مهمانداران قطارها و هواپیماها در دوره تعطیلی و توقف فعالیت‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا باید تامین و تضمین شود