کار صنفی حق ماست!

با گشوده شدن پرونده جدید برای منوچهر سراج عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، ایشان دستگیر و به اوین انتقال داده شد. این سومین بار است که منوچهر سراج به دلیل فعالیت صنفی به زندان می افتد. پیشتر نیز برای پرونده قبلی ششماه حکم صادر شده بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا این حکم عقب افتاده بود.

منوچهر سراج از کوشندگانی است که در شهر فیروزکوه بسیار شناخته شده و محبوبیت زیادی مابین زحمتکشان این خطه دارد. مردم فیروزکوه او را چنین شخصیتی میشناسند: تلاش برای تهیه داروی خانواده زحمتکشی و یا شاغل کردن کارگری، حل کردن اختلاف مابین کارگر و کارفرما، کمک به کارگران برای شکایت از کارفرماهای قلدر، اعتراض برای تخریب محیط زیست، خواهش از پزشکی برای درمان رایگان زحمتکشان….

منوچهر سراج، اسماعیل عبدی، جعفرعظیم زاده و دیگر فعالین صنفی مانند دربند ماندگان کانون نویسندگان و تحلیل گر اقتصادی خسرو صادقی بروجنی منافع چه کسانی را به خطر انداخته اند که مستوجب این چنین اسیر شدنی هستند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به این باور است که با دربند شدن این انسان های شریف و وکلایی چون نسرین ستوده فقط این حقیقت است که در زندانها قربانی می شود. ما خواهان آزادی همه زندانیان صنفی و مدنی هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

اول آبان ١٣٩٩