وضعیت سخت کرونایی برای زحمتکشان کرجی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با ورود به موج سوم همه گیری کرونا متاسفانه به دلیل قیمت های گران ضدعفونی و ماسک برای زحمتکشان کرجی وضعیتی به وجود آمده است که توان خرید این اقلام را نداشته و متاسفانه کشتار خانواده های زحمتکش آغاز شده است. هر چند در بخش های مرکزی کرج رعایت بهداشت از سوی طبقه متوسط تا حدودی انجام می گیرد اما این رعایت در مناطقی چون هشتگرد و محله های کارگری چون زورآباد و حسین آباد انجام نمی شود. روزانه ١٥٠٠ نفر به دلیل سرماخوردگی و بیماری کرونا به مراکز درمانی مراجعه می کنند و تعداد فوتی ها به مرز ١٨ نفر در روز رسیده است که این سه برابر یک ماه گذشته است.

برای مقابله با کرونا باید کلیهٔ امکانات و وسایل پیشگیری و درمان هرچه سریعتر و بطور رایگان در اختیار خانواده های زحمتکشان و فقرا قرار بگیرد