از بیمه تامین اجتماعی، واقعن چه چیزی باقی مانده؟!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، گزارش میدانی به نقل از یک بازنشسته ی تامین اجتماعی را در اینجا منتشر می کنیم.

دوستان من بیماری قلبی دارم و باید هر سه ماه یکبار برای اکو و تجدید داروهایم به پزشک متخصص قلب مراجعه نمایم. سه‌شنبه است ( ٢٠ آبان ) و برای آنکه جزو نوبتهای اول باشم صبح خیلی زود از خونه می زنم بیرون برای مراجعه به بیمارستان ملکی تامین اجتماعی که هزینه‌های دارو و درمان نداشته باشم.

پس از ویزیت پزشک به داروخانه بیمارستان مراجعه می کنم اما آنها می گویند دارویت را باید استعلام کنیم که یک ساعت طول می کشد.

پس از یک ساعت می گویند زود آمدی برو فردا بیا. دفترچه را می گیرم و از بیمارستان بیرون می آیم.

روز پنجشنبه ٢٢ آبان است، برای گرفتن دارو به داروخانه ی بیمارستان مراجعه می کنم. می گویند سایت تامین اجتماعی قطع است، برو شنبه بیا.

شنبه ٢٤ آبان داروها را گرفتم ولی ۵۵۰۰۰ ریال بعنوان سهم بیمه گذار پرداختم که غیر قانونی است.

به نظر شما با این شیوه مدیریت آیا از بیمه تامین اجتماعی، واقعن چه چیزی باقی مانده؟!!