شرکت های دغلکار پروژه ای را بشناسیم!

١- پتروشیمی جم ٢ پیمانکاری برادران صالحی هفشجانی با کمترین کارگر هفشجانی و کمترین حقوق را در عسلویه چهار سال است که خون کارگران را در شیشه کرده اند.حقوق کمکی .٣٥٠٠.حقوق تکزن ٤٥٠٠ .حقوق فیتر ٦ تومان مونتاژ کار ٤٥٠٠ ،جوشکار برق ارگون ۶۵۰۰. این پیمانکار نامرد تازه اکنون حقوق مردادماه کارگران را دارد پرداخت می کند.

٢- در فولاد راور کرمان شرکت پاژ اول می گویند هشت میلیون، وقتی میری سرکار در محل می گوید شش میلیون. بعد به ازای هر یک میلیون تومان هم هشتاد هزارتومان کسر می کند. زمان کاری هر روزه ١١ ساعت است. خوابگاهها کثیف و شلوغ است آنهم در این دوران کرونایی. جالبتر اینکه آشپز گرفته همینجا توی خوابگاه غذا درست می کنند برای هشتاد نفر.

٣- قشم نیروگاه مولد برق هنوز حقوق تیرماه را به کارگران پرداخت نکرده است.