عهدشکنی شرکت ها ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از کمپین اعتراضی برای افزایش دستمزد که بسیاری از شرکت ها به کارگران قول دادند طبق شرایط کمپین با کارگران رفتار کنند طی دو ماهه گذشته خبرهایی از عهدشکنی شرکت ها به ما می رسد به نامه رسیده توجه کنید:

«وضعیت در شهید رجایی پیمانکاری پارس فنون گلشور (کیانپور) افتضاحه.

٣٠٠ نفر کارگر هستیم که توی خونه های اجاره ای جامون دادن و هر خونه تقریبا ٢٠ نفر میشه. دو ساعت تو صف حموم و توالتیم. برای هر ٢٠ نفر یک حمام و دستشویی هست. حقوق هم پایینه بطوریکه ١/٥تا دو تومن پایین تر از منطقه است.

من ٢ ماه بیکار بودم و مجبور شدم بیام با حقوق کمتر از حقوق کمپین کار کنم البته قبل از من استخدام شده بودن و قرار داد بسته بودن. خبرشون.

فقط لطفا اسم من یا شماره من درز نکنه که همین یه لقمه زهر ماری که خرج کرایه و پوشک و دوا دکتر میشه هم از بین بره»

این دهن کجی به کمپین و عهدشکنی با کارگران بزودی بی جواب نخواهد ماند.

دوستان کارگر، این پیمانکار از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها تحریم کارگری است و کارگری برای کار کردن به آنجا نرود.

به دوستان کارگرمان در این پروژه توصیه می کنیم:

١- این پروژه را ترک کنند تا زمانی که وضعیت درست شود.

٢- از برادران کارگر بیکار می خواهیم تا روشن شدن وضعیت این کارگران، از رفتن برای کار به این پروژه خودداری کنند.

برای خودمان شخصیت قائل شویم و برای این نامردان کار نکنیم. مشکل هر کارگر و پروژه ای مشکل همه کارگران است و با اتحاد می توانیم این مشکلات را از پیش رو برداریم.