پیام سندیکا، شماره ٩٤ آبان سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٩٤ آبان ماه ١٣٩٩ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

در این شماره می خوانید:
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص5
تبریک وزیرکار به مدیرعامل شستا! ص23
سازمان انرژی اتمی ماسک تولید می‌کند! ص24
چه شد که اخلاق در جامعه ایران رنگ باخت ص26
من زجرمیکشم! ص27
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص28
سخنرانی بی نظير ال شارپتون ص31
٨ صبح تا ٨ شب: یک میلیون، دو میلیون ص32
کنشگر باشیم! ص34
سرمایه‌داری و به هجو کشیدن سروده‌های انقلابی ص35
بیاموزیم! ص36
درسنامه (3) ص38

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران
مراجعه کنید