روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را گرامی می داریم!

نام‌گذاری روزی به نام «روز جهانی رفع خشونت از زنان» در جهان از سوی کنشگران زن اشاره ای به کشتار وحشیانه سه خواهر میرابال دارد. خواهرانی که در دیکتاتوری کشور دومینیکن، واقع در آمریکای لاتین- در مبارزه بودند و به طرز وحشیانه شکنجه شده و به‌ قتل رسیدند. روز ۲۵ نوامبر/ ۵ آذرماه، سالروز جان باختن”میرابال”هاست. داشتن زندگی‌ای عاری از خشونت حقی اساسی برای همه انسان‌ها است، با این وجود، خشونت بر اساس جنسیت، به‌شکل‌هایی مختلف در جهان علیه زنان اعمال می‌شود که ریشه در میزان فقر و نابرابری و تبعیض جنسیتی حاکم در جامعه‌ها دارد.

در میهن ما این خشونت به ویژه با گسترده تر شدن بیکاری به دلیل کرونا شدت گرفته است. دختران و زنانی که به دلیل قطع درآمدشان از شوهران و خانواده مورد خشونت قرار می گیرند. در این میان زنانی که مسئولیت امور خانواده را به‌عهده دارند و در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند از جمله پرستاران، زنان غسال، کارگران زن خدماتی بیمارستان ها و درمانگاهها که به ضدعفونی کردن محیط و وسایل درمانی مشغولند، کارگران قسمت لباسشویی و تمیزکاری که بسیار در معرض خطر هستند و گاه تا ماهها حقوق دریافت نمی کنند و در این شرایط کارفرماهایشان از استخدام نفرات جدید برای کاستن فشار کاری خودداری می کنند، از آن جمله اند. زنان زحمتکش غسال در بهشت زهرا از خستگی مفرط و ابتلای به کرونای همکارنشان حرف ها برای گفتن دارند.

سیستم سرمایه داری از زنان نه فقط در بخش تولید بلکه برای در بخش ضدفرهنگی استفاده های فراوانی می برد و با نشان دادن زنان زیبا در بخش لوازم آرایشی و بهداشتی و لباس، محصولات بی کیفیت خود را فروخته سودهای فراوانی از مصرف زیاد می برند. زنانی که به دلیل سیستم سرمایه داری فقیر و به تن فروشی کشیده شده اند از سوی سیستم سرمایه داری پس از گرفتن شیره جانشان با خشونت طرد می گردند. از سویی همین سیستم برای ارضای حس مثلن نوعدوستی خود به تشکیل خیریه ها دامن می زند.

زنان بیکارشده، زنان شالیکار و باغدار و دامدار، دختران دستفروش، مادران کوچک به زور مادر شده، زنان کارگر جنسی، پرستاران، پزشکان زن، کارگران خدماتی در عرصه درمان و زنان غسال، دور باد از شما خشونت و کرونا.

مادران و خواهران و دختران ما، همراه شما برای زندگی عاری از خشونت و سرزمینی آزاد و عدالت محور خواهیم رزمید و روز ۵ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را همراه شما گرامی می داریم!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

۵ آذر ١٣٩٩